Deskundigheidsbevordering

Ingrado Magazine

Infographic voor bij het artikel over deskundigheidsbevordering in het Ingrado Magazine.
Het beeld geeft het overzicht van het trainingsaanbod, het aantal deelnemers en de landelijke spreiding van het aantal deelnemers.