Heel Bunnik in de zon

Gemeente Bunnik

In het energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14% van de energie in Nederland duurzaam wordt opgewekt. De opwek blijft achter en dus is er een boost nodig. De gemeente Bunnik zet daarbij zonnepanelen in: heel Bunnik in de Zon!

De infographic laat in één blik alle korte termijn acties zien, met daarnaast de huidige stand van zaken en de ambitie van de gemeente. De stijl is afgestemd op de huisstijl van de gemeente Bunnik. Daarbij ontwikkelde ik het beeldmerk van ‘Bunnik in de zon’, passend bij het logo van de gemeente.

I.s.m. studio Mosgroen