Leren van klachten

Biedt publieke organisaties handvatten om meer gebruik te maken van de waarde van klachten.